Polska ratyfikowała Traktat Ottawski! [polish version]

30.12.2012, RfP-EIYN
PRESS RELEASE

Polska ratyfikowała Traktat Ottawski


Poland deposited its ratification instrument at the United Nations in New York on 27 December 2012.
27 grudnia w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, Polska dołączyła – jako 161. państwo – do grona sygnatariuszy traktatu o zakazie min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu.

Read More

Konwencja o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu (powszechnie zwana “Konwencją Ottawską”) stanowi element odpowiedzi społeczności międzynarodowej na ogrom cierpienia spowodowanego przez miny przeciwpiechotne. Konwencja opiera się na zwyczajowych zasadach międzynarodowego prawa humanitarnego, które wiążą wszystkie państwa. Zasady te zakazują użycia broni, które ze swojej natury wykluczają możliwość rozróżnienia pomiędzy osobami cywilnymi, a kombatantami lub też powodują zbędne cierpienia. Konwencja została otwarta do podpisania w Ottawie 3 grudnia 1997 r. i weszła w życie 1 marca 1999 r.
Spośród członków Rady Bezpieczeństwa ONZ traktatu nie podpisały Chiny, Rosja i USA. Wśród pozostałych krajów które nie przystąpiły do umowy są m.in. Indie, Pakistan, Izrael, Liban, Arabia Saudyjska, Syria, Korea Północna, Korea Południowa, Wietnam, Gruzja, Egipt, Kazachstan, Azerbejdżan, Armenia. W chwili obecnej wszystkie kraje UE podpisały i ratyfikowały traktat. Spośród krajów NATO jedynie USA nie podpisały konwencji.
W listopadzie ubiegłego roku także administracja prezydenta USA Baracka Obamy podtrzymała decyzję poprzednich amerykańskich władz, aby do tej konwencji nie przystępować.

“Cieszy nas bardzo, że Polska spełniła swoją obietnicę i jeszcze w roku 2012 – w roku otrzymania przez Unię Europejską Pokojowej Nagrody Nobla – dołączyła, jako ostatni spośród krajów członkowskich UE, do grona sygnatariuszy Traktatu Ottawskiego. Cieszy nas również, że mogliśmy przyczynić się do tego sukcesu.” – mówi Julia Maria Koszewska, koordynatorka kampanii Polska Wolna od Min, członkini zarządu Religions for Peace-European Interfaith Youth Network. W styczniu 2011 roku, wiceminister spraw zagranicznych Jacek Najder zapowiadał ratyfikowanie traktatu na rok 2012. Na kilka dni przed końcem roku udało się tę obietnicę zrealizować. “Ratyfikowanie przez Polskę Traktatu trwało bardzo długo. Opóźnienie tłumaczone było względami obronności, w tym trwającymi pracami nad znalezieniem alternatywnych systemów uzbrojenia. Pomimo tego Polska dobrowolnie wypełniała większość postanowień Konwencji.” – dodaje Koszewska.
“Ratyfikacja pokazuje, że wszystkie kraje mogą i powinny na zawsze zrezygnować z min przeciwpiechotnych. Mamy nadzięję, że inne kraje pójdą teraz w ślady Polski, szczególnie USA.” – mówi Kasia Derlicka, dyrektor Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych (ICBL).
Traktat wejdzie w życie w Polsce 1 czerwca 2013 roku.

Poland free from landmines_campaign logoW listopadzie 2011 roku Religions for Peace, we współpracy z Klubem Inteligencji Katolickiej (KIK), Polskim Czerwonym Krzyżem (PCK), oraz Żydowskim Stowarzyszeniem Czulent, zorganizowało w Polsce międzyreligijną kampanię “Polska wolna od min!”. Celem kampanii było wywarcie wpływu na polski rząd i parlament, w kwestii ratyfikacji Traktatu Ottawskiego. W chwili prowadzenia kampanii Konwencja była ratyfikowana przez 156 krajów na świecie. Polska, jako jedyny kraj w Europie, nie ratyfikowała traktatu. Wszyscy sąsiedzi Polski, w tym Białoruś i Ukraina, byli już stronami Konwencji.
W ramach kampanii, kilka szkół na terenie Warszawy i Krakowa, organizacje młodzieżowe i studenckie, oraz kluby młodzieżowe, wzięły udział w warsztatach na temat min przeciwpiechotnych oraz ogromnego problemu humanitarnego jaki miny stanowią dla cywili na całym świecie. Każdy warsztat zakończony był akcją pisania listów „od serca” do polskich polityków, członków polskiego parlamentu, ponieważ to właśnie parlament miał w najbliższym czasie decydować na temat ratyfikacji traktatu przez Polskę. Część listów została przekazana podczas konferencji z udziałem przedstawicieli ministerstw i polskiej armii, jaka miała miejsce 28 listopada, a część listów trafiła do skrzynek pocztowych parlamentarzystów w budynku sejmu.
Kampanię kończyła konferencja, która miała miejsce 28 listopada 2011 roku. W tym samym dniu, rozpoczęło się 11. Spotkanie Państw Stron Konwencji o Zakazie Min Przeciwpiechotnych w Phnom Penh, w Kambodży. Było to zarazem 4 dni przed 11. rocznicą podpisania traktatu.  W konferencji udział wzięli: akademiccy eksperci z dziedziny rozbrojenia, prawa humanitarnego, przedstawiciele polskiego MSZ, MON, Wojska Polskiego. Dyskusja dotyczyła problemu nie tylko min przeciwpiechotnych, ale i broni kasetowej. Przedstawiono także raport ICBL za rok 2011.
Projekt finansowany był z grantu ICBL-CMC “Wsparcie upowszechniania i wdrażania międzynarodowych traktatów o zakazie min przeciwpiechotnych i broni kasetowej”, oraz funduszom Religions for Peace.

Religions for Peace – European Interfaith Youth Network (RfP-EIYN), to założona w 2006 roku europejska sieć zrzeszająca wyznaniowe organizacje młodzieżowe z wszystkich religii obecnych w Europie, oraz niereligijne organizacje wspomagające dialog międzyreligijny.
Dewizą organizacji jest: “Różna wiara, wspólne działanie”. W roku 2012 RfP-EIYN powołała międzyreligijne młodzieżowe grupy eksperckie ds. edukacji, ekonomii, ekologii, oraz mediów. Działania sieci obejmują także politykę młodzieżową, dyplomację na rzecz organizacji i wspólnot wyznaniowych w Europie. W latach 2012-13 organizacja prowadzi kampanię “Restoring Dignity”, przeciwdziałającą przemocy wobec kobiet i dziewczynek, a także “Sacred Water” – kampanię na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promocji wartości dla życia jaką stanowi woda.
RfP-EIYN jest częścią światowej organizacji Religions for Peace – największej i najbardziej reprezentatywnej wieloreligijnej organizacji na świecie.

International Campaign to Ban Landmines (ICBL), to założona w 1992 roku międzynarodowa organizacja zrzeszająca w ponad 90 krajach organizacje działające na rzecz wyeliminowania min przeciwpiechotnych oraz broni kasetowej.
W roku 1997, w uznaniu swoich działań ICBL wraz ze swoją założycielką, Jody Williams, została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla. Od tamtej pory organizacja działa na rzecz wdrożenia słów traktatu, udowadniając na codzień, że społeczeństwo obywatelskie ma moc zmieniania świata.

Kontakt:
Koordynatorki kampanii:
Julia Maria Koszewska – członkini zarządu RfP EIYN,
Daniela Malec – konsultantka ds. programu i rozwoju RfP-EIYN.
(+48) 508 321 404, rfp.eiyn@gmail.com

Więcej informacji:

Advertisements

One response to “Polska ratyfikowała Traktat Ottawski! [polish version]

  1. Outstanding post however I was wondering if you could write a litte more on this subject?
    I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Kudos!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s